Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
138
Raadiovõrk > 
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Näpunäited võrguühenduse kohta
• 
Wi-Fi funktsioonide kasutamiseks peate sisestama mälukaardi.
• 
Võrguühenduse kvaliteedi määrab pääsupunkt.
• 
Mida suurem on vahemaa kaamera ja pääsupunkti vahel, seda kauem 
võtab aega ühenduse loomine võrguga.
• 
Kui lähedalasuv seade kasutab teie kaameraga sama raadiosagedust, siis 
võib see ühenduse katkestada.
• 
Kui teie pääsupunkti nimi pole inglise keeles, ei pruugi kaamera seadet 
leida või nimi võib olla vääral kujul.
• 
Võrgusätete või parooli saamiseks võtke ühendust kas 
võrguadministraatori või võrguteenuse pakkujaga.
• 
Kui WLAN nõuab autentimist teenusepakkuja juures, siis ei pruugi 
ühenduse loomine olla võimalik. WLAN-iga ühenduse loomiseks võtke 
ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.
• 
Olenevalt krüpteeringu tüübist võib numbrite arv paroolis erineda.
• 
Kõigis kohtades ei pruugi WLAN-ühenduse loomine olla võimalik.
• 
Kaamera võib pääsupunkti loendis kuvada kohtvõrgu toega printerit. 
Printeri kaudu võrku ühendamine pole võimalik.
• 
Võrgu ja teleriga samaaegselt kaamerat ühendada ei saa.
• 
Võrku ühendumisega võivad kaasneda täiendavad tasud. Kulud sõltuvad 
teie lepingu tingimustest.
• 
Kui kasutate ühenduseks WLANi, proovige pääsupunktide loendist 
mõnd muud pääsupunkti.
• 
Ekraanile võidakse kuvada sisselogimisaken, kui valite mõne 
võrguteenusepakkuja tasuta WLANi. WLAN-iga ühendamiseks sisestage 
oma kasutajatunnus ja parool. Lisateavet registreerimise või teenuste 
kohta küsige võrguteenusepakkujalt.
• 
Olge isikuandmete sisestamisel pääsupunkti ühendusse ettevaatlik. 
Ärge sisestage oma kaamerasse makse-või krediitkaardiandmeid. Tootja 
ei vastuta võimalike probleemide eest, mis tulenevad selliste andmete 
sisestamisest.
• 
Kasutatavad võrguühendused sõltuvad riigist.
• 
Teie kaamera WLAN-funktsioonid peavad vastama teie piirkonnas 
kehtivatele raadiosidenõuetele. Vastavuse tagamiseks kasutage  
WLAN-funktsioon ainult riigis, kus te kaamera ostsite.
• 
Võrgusätete muutmise protsess võib võrgutingimustest sõltuvalt 
erineda.
• 
Ärge looge ühendust võrguga, mille kasutamiseks teil puudub õigus.
• 
Enne võrguga ühendamist jälgige, et aku oleks täielikult laetud.
• 
Teatud režiimides jäädvustatud faile ei saa üles laadida ega saata.
• 
Teistel seadmetel võib puududa edastatavate failide tugi. Sel juhul 
kasutage failide taasesitamiseks arvutit.