Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
139
Raadiovõrk > 
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Teksti sisestamine
Kuidas sisestada teksti. Tabelis olevad ikoonid võimaldavad liigutada 
kursorit, muuta suur-väiketähti jne. Vajutage selle sisestamiseks klahvi.
Ikoon
Kirjeldus
Liigutab kursorit.
Peatab tekstisisestuse ja naaseb eelmisele leheküljele.
Muudab suur-väiketähte.
Lülitab sümboli-/numbrirežiimi ja tavarežiimi vahel.
Muudab sisestuskeelt.
Lisab tühiku.
Kuvatud teksti salvestamine.
Kustutab viimase märgi.
• 
Olenemata ekraanikeelest saab teatud režiimides kasutada sisestamiseks 
üksnes inglise tähestikku.
• 
Sisestatavate tähemärkide arv erineb sõltuvalt olukorrast.
• 
Ekraan võib sõltuvalt sisestusrežiimist erineda.
• 
Klahvi ülemises paremas nurgas oleva sümboli sisestamiseks puudutage ja 
hoidke klahvi.