Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
141
Raadiovõrk
Failide automaatne salvestamine nutitelefonisse
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab 
AutoShare funktsiooni. Kaameraga pildistamisel salvestatakse foto teie 
nutitelefoni automaatselt.
• 
AutoShare funktsiooni toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või 
tahvelarvutid. (Teatud mudelid ei pruugi teatud funktsioone toetada.) Enne 
funktsiooni kasutamist uuendage seadme püsivara viimasele versioonile. See 
funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui püsivara versioon pole värskeim. 
• 
Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima Samsung 
SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate alla laadida Samsung 
Apps, Google Play Store või Apple App Store veebilehtedelt. Samsung SMART 
CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera 
mudelitega. 
• 
Selle funktsiooni määratud seaded säilivad ka võtterežiimi vahetamisel.
• 
Teatud režiimidel või võtte suvanditel puudub selle funktsiooni tugi.
Vajutage võtterežiimis 
 
ĺ
 
.
• 
Samuti võite vajutada [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 AutoShare 
ĺ
 Sees.
• 
Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
Lülitage nutitelefonis sisse Samsung SMART CAMERA App 
rakendus.
• 
iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
• 
Rakenduse automaatseks käivitamiseks NFC-toega nutitelefonis 
lülitage funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi 
lähedusse. (lk. 32) Veenduge, et nutitelefon oleks ühendatud 
kaameraga ning jätkake sammuga 5.
Valige loendist kaamera ja ühendage nutitelefon kaameraga.
• 
Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.