Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
142
Raadiovõrk > 
Failide automaatne salvestamine nutitelefonisse
Lubage kaameral nutitelefoniga ühenduda.
• 
Kui nutitelefoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse 
see automaatselt.
• 
Kaamera ekraanile ilmub ühenduse oleku ikoon (
).
Jäädvustage foto.
• 
Jäädvustatud foto salvestatakse kaamerasse ja edastatakse 
seejärel nutitelefonisse. Kui mälukaarti ei sisestata, või mälu on 
täis, edastatakse jäädvustatud foto kaamerasse salvestamata 
nutitelefonisse.
• 
Videoülesvõtted salvestatakse ainult kaamerasse.
• 
Video salvestamise ajal jäädvustatud pildifaili nutitelefonisse ei 
salvestata. 
• 
Kui nutitelefonis on aktiveeritud GPS-funktsioon, salvestatakse 
jäädvustatud fotoga GPSi-teave.