Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
143
Raadiovõrk
Kaamera loob raadiokohtvõrgu kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis 
toetab MobileLink funktsiooni. Fotode ja videote saatmine nutitelefoni abil 
on üsna lihtne.
• 
MobileLink funktsiooni toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või 
tahvelarvutid. (Teatud mudelid ei pruugi teatud funktsioone toetada.) Enne 
funktsiooni kasutamist uuendage seadme püsivara viimasele versioonile. See 
funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui püsivara versioon pole värskeim. 
• 
Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima Samsung 
SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate alla laadida Samsung 
Apps, Google Play Store või Apple App Store veebilehtedelt. Samsung SMART 
CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera 
mudelitega. 
• 
Operatsioonsüsteemiga Android OS 2.3.3 – 2.3.7 varustatud seadmetele 
laadige alla rakendus Samsung SMART CAMERA App veebilehelt  
www.samsung.com.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Te saate kuvada kuni 1 000 hiljutist faili ja saata kuni 1 000 faili korraga.
• 
Teatud seadmed ei pruugi faile taasesitada, kui kasutate Full HD videote 
saatmiseks MobileLink funktsiooni.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel iOS seadmega võib seadmel katkeda Wi-Fi 
ühendus.
• 
Te ei saa saata RAW-faile.
• 
Edastatavate fotode suurust saate määrata, kui vajutate [m], ja valite 
seejärel d 
ĺ
 Mobile Link/NFC pildi suurus 
ĺ
 suvand.
• 
Samuti võite puudutada võtterežiimis ekraanil 
 
ĺ
 MobileLink.
• 
Samuti saate saata faile taasesitusrežiimis, kui vajutate [m] ja valite 
seejärel Jaga(Wi-Fi) 
ĺ
 MobileLink või valite  
 
ĺ
 MobileLink.
• 
Kui kaameras 30 sekundi vältel toiminguid ei teostata, lülitub ekraan välja.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige kaameras 
.
• 
Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
Valige kaameras saatmise suvand.
• 
Kui valite Valige nutitelefonist failid, saate nutitelefoni abil 
kuvada ja jagada kaamerasse salvestatud faile. Kui nutitelefonis 30 
sekundi jooksul toiminguid ei teostata, lülitub ekraan välja. 
• 
Kui valite Valige kaamerast failid, saate valida faile kaamerast 
saatmiseks.
Fotode või videote saatmine nutitelefonisse