Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
144
Raadiovõrk > 
Fotode või videote saatmine nutitelefonisse
Lülitage nutitelefonis sisse Samsung SMART CAMERA App 
rakendus.
• 
iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
• 
Rakenduse automaatseks käivitamiseks NFC-toega nutitelefonis 
lülitage funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi 
lähedusse. (lk. 32) Veenduge, et nutitelefon oleks ühendatud 
kaameraga ning jätkake sammuga 7.
Valige loendist kaamera ja ühendage nutitelefon kaameraga.
• 
Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
Lubage kaameral nutitelefoniga ühenduda.
• 
Kui nutitelefoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse 
see automaatselt.
Valige nutitelefonis või kaameras failid, mida saata 
nutitelefonisse.
Puudutage nutitelefonis kopeerimise nuppu või valige 
kaameras Saada.
• 
Kaamera saadab failid nutitelefonisse.