Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
145
Raadiovõrk
Fotode või videote saatmine mitmesse nutitelefonisse
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige kaameras 
.
• 
Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
Lülitage nutitelefonis sisse Samsung SMART CAMERA App 
rakendus.
• 
iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
• 
Rakenduse automaatseks käivitamiseks NFC-toega nutitelefonis 
lülitage funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi 
lähedusse. (lk. 32) Veenduge, et nutitelefon oleks ühendatud 
kaameraga ning jätkake sammuga 6.
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab Group 
Share funktsiooni. Fotode ja videote saatmine mitmesse nutitelefoni on 
lihtne.
• 
Group Share funktsiooni toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või 
tahvelarvutid. (Teatud mudelid ei pruugi teatud funktsioone toetada.) Enne 
funktsiooni kasutamist uuendage seadme püsivara viimasele versioonile. See 
funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui püsivara versioon pole värskeim. 
• 
Enne funktsiooni kasutamist peab telefoni või seadmesse installima Samsung 
SMART CAMERA App rakenduse. Selle rakenduse saate alla laadida Samsung 
Apps, Google Play Store või Apple App Store veebilehtedelt. Samsung SMART 
CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera 
mudelitega. 
• 
Operatsioonsüsteemiga Android OS 2.3.3 – 2.3.7 varustatud seadmetele 
laadige alla rakendus Samsung SMART CAMERA App veebilehelt  
www.samsung.com.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Mitmesse nutitelefonisse failide edastamine võib kesta kauem kui ühte 
seadmesse failide edastamine. 
• 
Teatud seadmed ei pruugi faile taasesitada, kui kasutate Full HD videote 
saatmiseks Group Share funktsiooni.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel iOS seadmega võib seadmel katkeda Wi-Fi 
ühendus.
• 
Te ei saa saata RAW-faile. 
• 
Edastatavate fotode suurust saate määrata, kui vajutate [m] ja valite 
seejärel d 
ĺ
 MobileLink/NFC pildi suurus 
ĺ
 suvand. 
• 
Samuti saate saata faile taasesitusrežiimis, kui vajutate [m] ja valite 
seejärel Jaga(Wi-Fi) 
ĺ
 Group Share või valite 
 
ĺ
 Group Share.