Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
148
Raadiovõrk > 
Nutitelefoni kasutamine kaugpäästikuna
Lubage kaameral nutitelefoniga ühenduda.
• 
Kui nutitelefoni on teie kaameraga varem ühendatud, ühendatakse 
see automaatselt.
Valige nutitelefonis nutika paneeli avamiseks q.
Seadistage nutitelefonis võttesuvandid.
• 
Selle funktsiooni kasutamise ajaks lülitatakse osa kaamera 
nuppudest välja.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel teie nutitelefoni suuminupp ja päästik 
ei toimi.
• 
Teatud võttesuvandeid ei toetata.
• 
Seatud võttesuvandid jäävad kaamerale pärast ühenduse 
katkestamist nutitelefoniga.
Võttekuvale pöördumiseks puudutage 
.
Fokuseerimiseks puudutage ja hoidke nutitelefonis 
 ja 
vabastage see foto jäädvustamiseks.
• 
Video salvestamiseks puudutage 
 ja video seiskamiseks  
vajutage 
.
• 
Kui nutitelefonis on aktiveeritud GPS-funktsioon, salvestatakse 
jäädvustatud fotoga GPSi-teave. 
• 
Fookus seatakse automaatselt Mitu AF režiimile. 
• 
Selle funktsiooni kasutamisel sõltub ideaalne vahemaa kaamera ja 
nutitelefoni vahel teie ümbrusest.
• 
Selle funktsiooni kasutamiseks peab nutitelefon olema kaamerast kõige 
rohkem 7 m kaugusel.
• 
Kui vabastate nutitelefonis 
, kulub foto jäädvustamiseks natuke aega.
• 
Kui faili salvestamise suvandiks on seatud Nutitelefon + Kaamera
edastatakse nutitelefonisse ainult fotod. (Videosid ja RAW-faile ei edastata.)
• 
Funktsioon Remote Viewfinder lülitub välja, kui:
 
-
nutitelefonile tuleb kõne
 
-
kas kaamera või nutitelefon lülitatakse välja
 
-
seade kaotab ühenduse WLAN-iga
 
-
Wi-Fi ühendus on nõrk või ebastabiilne
 
-
ühenduses olles ei teostata toiminguid umbes 3 minuti vältetl
 
-
kausta ja failide arv on jõudnud maksimaalse väärtuseni