Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
14
Fotograafia mõisted
Kükitav fotograafia
Komponeerige oma võte; kükitage üks põlv maas ja hoidke sirget asendit.
Ekraani kasutamine
Liigutage ekraani väljapoole 180° ja pöörake seda kõrge- või 
madalanurgaliste fotode või autoportreede jaoks üles või alla (
). Te 
saate ekraani pöörata maksimaalselt 90° alla või 180° üles (
). Samuti 
saate ekraani pöörata ka 180° üles ja selle kokku panna (
).
• 
Hoidke ekraani suletult, kui kaamerat ei kasutata.
• 
Kallutage ekraani ainult lubatud nurkade piires. Vastupidiselt käitumine võib 
teie kaamerat kahjustada.
• 
Kasutage Wi-Fi funktsioone, kui ekraan on seadistatud nii, nagu näidatud 
joonistel 
 ja 
.