Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
149
Raadiovõrk
Baby Monitor funktsiooni kasutamine
Valige kaameras loendist AP ja positsioneerige seejärel 
kaamera.
• 
Asetage kaamera turvalisse asukohta, kus lapsed või lemmikloomad 
selleni ei ulatu.
• 
Suunake kaamera objektiiv objektile.
• 
Soovitame ühendada kaamera vahelduvvooluadapteri abil 
vooluvõrku.
Valige nutitelefonis AP, kuhu kaamera on ühendatud.
• 
iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse kasutamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
Lülitage nutitelefonis sisse Samsung Home Monitor rakendus.
Kasutage Baby Monitor funktsiooni kaamera ühendamiseks nutitelefoniga, 
millele on installitud Samsung Home Monitor ja jälgige mõnda asukohta.
• 
Funktsiooni Baby Monitor toetavad nutitelefonid, mis toetavad WVGA  
(800 X 480) või kõrgemat eraldusvõimet ja töötavad operatsioonsüsteemidel 
Android OS või iOS. (Teatud mudelid ei pruugi teatud funktsioone toetada.) 
Enne funktsiooni kasutamist uuendage seadme püsivara viimasele 
versioonile. See funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui püsivara versioon 
pole värskeim. 
• 
Enne selle funktsiooni kasutamist peate installima oma nutitelefonisse 
Samsung Home Monitor. Selle rakenduse saate alla laadida Samsung Apps, 
Google Play Store või Apple App Store veebilehtedelt.
• 
Kasutage seda funktsiooni ainult siseruumides.
Keerake režiimi valimise ketas asendiss B.
Valige kaameras 
.
• 
Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.