Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
151
Raadiovõrk
Auto Backup programmi abil fotode ja videote saatmine
Kaameraga tehtud fotosid ja videoid saab arvutisse saata juhtmevabalt.
Auto Backup programmi installimine 
arvutisse
Paigaldage arvutisse i-Launcher. (lk. 181)
Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
Kui ilmub Automaatne varundamine programmi ikoon, 
klõpsake seda.
• 
Automaatne varundamine programm on arvutisse paigaldatud. 
Järgige ekraanile ilmuvaid installimise juhiseid.
Eemaldage USB-kaabel.
Enne programmi installimist veenduge, et arvuti oleks võrku ühendatud.
Fotode ja videote saatmine arvutisse
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
.
• 
Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Jah.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse WLAN-iga.
• 
Kui kaamera pole varem WLAN-iga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
Valige varundamise arvuti.