Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
152
Raadiovõrk > 
Auto Backup programmi abil fotode ja videote saatmine
Valige OK.
• 
Saatmise tühistamiseks valige Tühista.
• 
Varundamiseks ei saa valida üksikuid faile. See funktsioon varundab 
ainult uued kaameras olevad failid.
• 
Varundamise edenemist näidatakse arvuti kuvaril.
• 
Kui edastamine on lõppenud, lülitub kaamera umbes 30 sekundi 
möödudes automaatselt välja. Eelmisele kuvale naasmiseks ja 
kaamera väljalülitumise vältimiseks valige Tühista.
• 
Arvuti automaatseks väljalülitamiseks pärast edastamise lõppemist 
valige Lülita arvuti pärast varundamist välja.
• 
Varundamise arvuti muutmiseks valige Arvuti muutmine.
• 
Kui ühendate kaamera WLAN-iga, siis valige pääsupunkt, mis on arvutiga 
ühendatud.
• 
Kaamera otsib saadaolevaid pääsupunkte, isegi kui ühendate samasse 
pääsupunkti uuesti.
• 
Kui lülitate failide saatmise ajal kaamera välja või eemaldate aku, siis 
failiedastus katkeb.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel ei saa kasutada kaamera katikut.
• 
Korraga on failide saatmiseks võimalik arvutiga ühendada ainult üht 
kaamerat.
• 
Varundamine võib katkeda võrguoludest tingituna.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb Windowsi tulemüür ja kõik võimalikud 
muud tulemüürd välja lülitada.
• 
Saata on võimalik maksimaalselt 1 000 hiljutist faili.
• 
Arvuti tarkvara serveri nimi peab olema sisestatud ladina tähestikus ja võib 
sisaldada mitte rohkem kui 48 tähemärki.
• 
Kui korraga luuakse mitmeid failitüüpe, saadetakse selle funktsiooniga 
arvutisse ainult pildi failid (JPG).