Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
153
Raadiovõrk
Valige väli Nimi, sisestage oma nimi ning puudutage  .
Saatja seade
Nimi
Salvesta
E-post
Lähtesta
Valige väli E-post, sisestage oma e-posti aadress ning valige 
seejärel  .
Muudatuste salvestamiseks valige Salvesta.
• 
Oma teabe kustutamiseks, valige Lähtesta.
Võimalik on muuta e-posti menüüs olevaid sätteid ning saata kaamerasse 
salvestatud fotosid ja videosid e-kirjaga.
E-posti sätete muutmine
E-posti menüüs saab muuta sätteid teabe salvestamiseks. Samuti saate 
määrata või muuta e-posti parooli. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist 
„Teksti sisestamine”. (lk. 139)
Teabe salvestamine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse WLAN-iga
• 
Kui kaamera pole varem WLAN-iga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
Vajutage [f].
Valige Saatja seade.
Fotode või videote saatmine e-postiga