Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
154
Raadiovõrk > 
Fotode või videote saatmine e-postiga
E-posti parooli määramine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse kohtvõrguga.
• 
Kui kaamera pole varem kohtvõrguga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
Vajutage [f].
Valige Parooli seadmine 
ĺ
 Sees.
• 
Parooli väljalülitamiseks valige Väljas.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige OK.
Sisestage 4-kohaline parool.
Sisestage parool uuesti.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige OK.
Kui olete parooli unustanud, valige selle lähtestamiseks parooliseadistuskuval 
Lähtesta. Selle teabe lähtestamisel kustutatakse eelnevalt salvestatud 
kasutajaseadete teave ja e-posti aadress.