Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
155
Raadiovõrk > 
Fotode või videote saatmine e-postiga
E-posti parooli muutmine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse kohtvõrguga.
• 
Kui kaamera pole varem kohtvõrguga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
Vajutage [f].
Valige Muuda parooli.
Sisestage oma kehtiv 4-numbriline parool.
Sisestage uus 4-numbriline parool.
Sisestage uus parool uuesti.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige OK.
Fotode või videote saatmine e-postiga
Võimalik on saata kaamerasse salvestatud fotosid ja videoid e-postiga. 
Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine”. (lk. 139)
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
.
Ühendage WLAN-iga. (lk. 135)
Valige väli Saatja, sisestage oma e-posti aadress ning valige 
seejärel  .
• 
Kui te olete oma teabe eelnevalt salvestanud, siis sisestatakse see 
automaatselt. (lk. 153)
• 
Aadressi valimiseks varasemate saatjate loendist valige   
ĺ
 
aadress.