Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
156
Raadiovõrk > 
Fotode või videote saatmine e-postiga
Valige väli Vastuvõtja, sisestage e-posti aadress ning valige 
seejärel  .
• 
Aadressi valimiseks varasemate adressaatide hulgast valige   
ĺ
 
aadress.
• 
Adressaatide lisamiseks valige  . Sisestada saab kuni 30 aadressi.
• 
Aadressi kustutamiseks loendist valige  .
Valige Edasi.
Valige saatmiseks failid.
• 
Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla maksimaalselt  
7 MB.
Valige Edasi.
Valige kommentaari lahter, sisestage oma kommentaarid ning 
puudutage  .
10 
Valige Saada.
• 
Kaamera saadab e-kirja.
• 
Kui e-kirja saatmine nurjub, ilmub uuesti saatmist päriv sõnum.
• 
Foto edastamise õnnestumine võib oleneda ka vigadest vastuvõtja e-posti 
kontol, mille tõttu foto vastuvõtmisest keeldutakse või sõnum rämpspostiks 
liigitatakse.
• 
Kui võrguühendust pole saadaval või kui e-posti seaded on valed, ei pruugi 
e-kirja saatmine olla võimalik.
• 
Kui failide kogumaht ületab 7 MB, ei saa e-kirja saata. Saadetavate fotode 
maksimaalne eraldusvõime on 2M. Saadetavate videote maksimaalne 
eraldusvõime on 
. Kui valitud foto eraldusvõime on suurem kui 2M, 
muudetakse selle eraldusvõime automaatselt väiksemaks.
• 
Kui te ei saa e-kirja tulemüüri või kasutaja autentimise sätete tõttu saata, saate 
abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse pakkujalt.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Samuti saate saata e-kirja taasesitusrežiimis, kui vajutate [m] ja valite 
seejärel Jaga(Wi-Fi) 
ĺ
 E-post või valite 
 
ĺ
 E-post