Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
158
Raadiovõrk > 
Foto- ja videojagamisteenuste kasutamine
Fotode ja videote üleslaadimine
Sisenege oma kaameraga jagamisteenusesse.
Valige üleslaadimiseks failid.
• 
Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla maksimaalselt 
10 MB. (Teatud jagamisteenustes võib failide kogumaht või arv 
erineda.)
Valige Laadi üles.
• 
Kaamera laadib fotod või videod üles. 
• 
Kui üleslaadimine nurjub, ilmub uuesti üleslaadimist päriv sõnum. 
• 
Teatud jagamisteenustes saate lisada oma kommentaarid, kui valite 
kommentaari lahtri. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti 
sisestamine”
. (lk. 139)
• 
Võimalik on määrata Facebooki üleslaadimiste kaust, kui vajutate 
jagamisteenuste loendi kuval [f] ja valite seejärel Kaust üleslaadimiseks 
(Facebook)
.
• 
Mahupiirangut ületavaid faile ei saa üles laadida. Üleslaaditavate fotode 
maksimaalne eraldusvõime on 2M. Üleslaaditavate videote maksimaalne 
eraldusvõime on 
. Kui valitud foto eraldusvõime on suurem kui 2M, 
muudetakse selle eraldusvõime automaatselt väiksemaks. (Teatud 
jagamisteenustes võib maksimaalne foto eraldusvõime erineda.)
• 
Fotode või videote üleslaadimise meetod võib jagamisteenusest sõltuvalt 
erineda.
• 
Kui te ei pääse jagamisteenusele ligi tulemüüri või kasutaja autentimise 
seadete tõttu, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse 
pakkujalt.
• 
Üleslaaditud fotode ja videote pealkirjaks võib automaatselt saade nende 
salvestamise kuupäev.
• 
Fotode üleslaadimise ja veebilehtede avanemise kiirust võib mõjutada teie 
Interneti-ühenduse kiirus.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Samuti võite taasesitusrežiimis fotosid või videosid jagamisteenustesse 
üles laadida , kui vajutate [m] ja valite seejärel Jaga(Wi-Fi) 
ĺ
 
jagamisteenus, või valite 
 
ĺ
 jagamisteenus.
• 
Teatud jagamisteenustesse ei saa videosid üles laadida.
• 
Kui laadite üles fotosid failijagamisteenusesse, võidakse foto suurust muuta 
2M või 1M, sõltuvalt nende poliitikast.