Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
159
Raadiovõrk
Samsung Link abil failide saatmine
Te saate faile kaamerast üles laadida Samsung Link salvestusruumi võrgus, 
või registreeritud seadmetesse või kuvada faile Samsung Link seadmega, 
mis on ühendatud samasse AP-sse.
Fotode üleslaadimine salvestusruumi või 
registreeritud seadmetesse
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
 
ĺ
Veebiruum / Seadmed.
• 
Kui ilmub juhis, vajutage OK.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse kohtvõrguga.
• 
Kui kaamera pole varem kohtvõrguga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
• 
Üleslaaditud fotode suuruse muutmiseks vajutage [f] ja valige 
seejärel Üleslaetava faili maht.
Sisestage oma kasutajatunnus ja parool ning valige 
Sisselogimine 
ĺ
 OK.
• 
Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine”. (lk. 139)
• 
Loendist kasutajatunnuse valimiseks valige   
ĺ
 kasutajatunnus.
• 
Kui olete varem olnud veebilehele sisse logitud, võidakse teid sisse 
logida automaatselt.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate arvutit kasutades looma Samsung 
Link konto ning sellega liitunud veebi ladustamise teenuse konto. Pärast 
kontode loomist lisage oma veebimälu konto Samsung Linki.
Valige salvestamisteenus võrgu või registreeritud seade.
• 
Võrgu salvestusruumide või registreeritud seadmete loendi 
värskendamiseks puudutage  .
• 
Seadmed, mis pole hetkel võrku ühendatud, ilmuvad loendis. 
• 
Enne selle teenuse kasutamist külastage oma arvutiga Samsung Link 
veebisaiti ja registreerige võrgu salvestusruumi seade. 
Valige üles laadimiseks failid ja valige seejärel Laadi üles
• 
Video faile ei saa üles laadida Samsung Link veebi ladustamisse.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Võimalik üles laadida maksimaalselt 20 faili.
• 
Samuti saate fotosid üles laadida taasesitusrežiimis, kui vajutate [m] ja 
valite seejärel Jaga(Wi-Fi) 
ĺ
 Samsung Link või valite 
 
ĺ
 Samsung Link.