Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
160
Raadiovõrk > 
Samsung Link abil failide saatmine
Samsung Link toega seadmetel fotode või 
videote kuvamine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse B.
Valige 
 
ĺ
Lähedalasuvad seadmed.
• 
Kaamera püüab viimati kasutatud pääsupunkti seadme abil luua 
automaatselt ühenduse kohtvõrguga. 
• 
Kui kaamera pole varem kohtvõrguga ühenduses olnud, otsib see 
saadaval olevaid pääsupunkti seadmeid. (lk. 135)
• 
Te saate lubada ainult valitud seadmete või kõigi seadmete 
ühendamist, kui vajutate ekraanil [f] ja valite seejärel DLNA 
juurdepääsu kontroll
.
• 
Luuakse jagamise fail. Oodake, kuni teised seadmed leiavad teie 
kaamera.
Ühendage Samsung Link seade võrku ja lülitage seejärel sisse 
Samsung Link funktsioon.
• 
Täpsemat teavet selleks leiate oma seadme kasutusjuhendist.
Lubage kaameral Samsung Link seadmega ühenduda.
Valige Samsung Link seadmel kaamera, millega ühenduda.
Sirvige Samsung Link seadmel jagatud fotosid või videosid.
• 
Teavet kaamera otsimise ning fotode või videote sirvimise kohta 
Samsung Link seadmes leiate seadme kasutusjuhendist.
• 
Olenevalt Samsung Link seadme tüübist või võrgu olukorrast ei 
pruugi video mängida sujuvalt. Sujuvaks taasesituseks kasutage  
5 Ghz kahe-sageduslikku pääsupunktiseadet.
Pääsupunkt
S
  Kaamera on ühendatud teleriga, mis toetab Samsung Link funktsiooni WLAN-i 
kaudu.