Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
163
Kaamera sätete menüü
Nende seadetega saate määrata kasutajakeskkonna.
Kasutaja suvandite 
määramiseks:
 
Vajutage võtterežiimis [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 suvandile.
Saadavallolevad üksused ja nende järjekord võib erineda sõltuvalt võtte 
tingimustest.
Kohandatud režiimi haldamine
Looge suvandite reguleerimise ja salvestamisega isiklike võtterežiimide. 
Avage salvestatud kohandatud režiime või kustutage neid.
ISO-kohandamine
ISO samm
Saate määrata ISO-tundlikkuse suuruse kas 1/3 või 1 sammu järgi.
Automaatse ISO vahemik
Võimalik on määrata maksimaalne ISO väärtus, mille alusel on iga EV-
samm valitud, kui on määratud automaatne ISO. Automaatne.
* Vaikesäte
Valik
Väärtus
1/3 samm
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,  
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, 
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 samm
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Müra vähendamine
Kasutage müra vähendamist, vähendamaks visuaalset müra fotodel.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Kõrge ISO NR
See funktsioon vähendab müra, mis võib tekkida, kui 
on määratud kõrge ISO-tundlikkus.  
(VäljasValiNormaalne*, Vaikne)
Pikaajaline NR
See funktsioon vähendab müra, kui te seate kaamera 
pikale säritusele. (VäljasSees*)
Kasutajasätted