Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
164
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Kahvli sätted
Te saate seadistada iga kahvelduse suvandeid.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
AE kahvlisätted
Määrake särivahemik. Suvandi valimiseks kasutage 
kiirvalikuketast või navigatsiooninuppu. Samuti 
võite lohistada liugurit või puudutada nooli.  
(-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV-/+1.0 EV-/+1.3 EV,  
-/+1.7 EV-/+2.0 EV-/+2.3 EV-/+2.7 EV,  
-/+3.0 EV)
WB kahvlisätted
3 kahveldatud foto valgetasakaalu intervalli 
vahemiku reguleerimine. Suvandi valimiseks 
kasutage kiirvalikuketast või navigatsiooninuppu. 
Samuti võite väärtuste Merevaik/Sinine 
reguleerimiseks puudutada nooli vasak/parem 
või puudutada väärtuste Magenta/Roheline 
reguleerimiseks nooli üles/alla. (AB-/+3*, AB-/+2,  
AB-/+1MG-/+3MG-/+2MG-/+1)
Näiteks AB-/+3 reguleerib merevaigu väärtust 
pluss või miinus kolm sammu. MG-/+3 reguleerib 
magenta väärtust samaväärselt.
P Wiz-toe seadistus
Valige 3 pildiviisardi seadistust, mida kaamera 
kasutab, jäädvustamaks 3 särivahetatud fotot.
Teravus-sügavuse 
kahveldusseaded
Teravussügavuse vahemiku määramine. 
Suvandi valimiseks kasutage kiirvalikuketast 
või navigatsiooninuppu. Samuti võite suvandi 
valimiseks kohistada liugurit või puudutada nooli. 
(-/+0.3-/+0.7-/+1.0*, -/+1.3-/+1.7-/+2.0-/+2.3
-/+2.7-/+3.0
DMF (Otsene manuaalfookus)
Te saate reguleerida fookust käsitsi, keerates fookusrõngast pärast seda, 
kui olete saavutanud fookuse nupu [Katik] poolvajutusega. See funktsioon 
ei pruugi teatud objektiividega saadaval olla.
DMF-tundlikkus
Seadistage DMF funktsiooni kasutamiseks fookusrõnga tundlikkus. Kui 
valite Vali, reguleeritakse fookust fookusrõnga lühikese keeramisega. Kui 
valite Vaikne, reguleeritakse fookust pika fookusrõnga keeramisega. Seda 
funktsiooni toetatakse ainult siis, kui kinnitate objektiivi, millel on antud 
funktsiooni. (ValiKeskmine*, Vaikne)