Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
165
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Värviruum
Värviruumi nupp võimaldab valida värvi esindamisviise. Digitaalpildinduse 
seadmetel nagu digikaameratel, monitoridel ja printeritel on oma 
meetodid, kuidas esindada värve, mida nimetatakse värviruumideks.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
sRGB* 
sRGB (standardne RGB) on rahvusvaheline, IECi 
(Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon) poolt 
loodud värviruumi määramise spetsifikatsioon. 
See on laialdaselt kasutusel PC-kuvaritele värvide 
loomisel ning on ka standardne Exif värviruum. sRGB 
kasutamine on soovitatav tavaliste piltide ja internetis 
avaldatavate piltide puhul.
Adobe RGB
Adobe RGB värviruumi kasutatakse 
kommertsprintimiseks ja sellel on suurem värviulatus 
kui sRGB värviruumil. Selle laiem värviulatus aitab 
teil kergelt arvutis pilte töödelda. Pange tähele, 
et individuaalprogrammid on üldiselt ühilduvad 
limiteeritud arvu värviruumidega.
Adobe RGB
sRGB
Kui värviruumiks on määratud Adobe RGB, salvestatakse fotod vormingus 
„_SAMXXXX.JPG”.