Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
166
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Mürakorrektuur
Te saate parandada objektiivi moonutust, mis võib objektiividest ilmneda. 
See funktsioon ei pruugi teatud objektiividega saadaval olla.
Puutega kasutamine
Võtterežiimis puutega kasutamise määramine.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Väljas
Ära kasuta võtterežiimis puuteid. (Saate kasutada puuteid teistes 
olukordades.)
Sees*
Kasuta võtterežiimis puuteid.
iFn seade
Reguleeritavate suvandite valimiseks vajutage i-Function objektiivil 
[i-Function].
Valik
Kirjeldus
Režiim
• 
iFn Standard: säriaja, ava väärtuse ja teiste objektiivi 
suvandite reguleerimine nupu [i-Function
vajutamisega.
• 
iFn Plus: vajutage i-Function objektiivil nuppu 
[i-Function] ja samal ajal nuppu kaameral, et 
määrata antud nupule funktsioon.
iFn Standard
Valige suvandid, mida saab reguleerida, kui vajutate 
nuppu [i-Function].
iFn Plus
• 
Mõõtmine: valige suvand, mida saab reguleerida, 
kui vajutate korraga nuppe [i-Function] ja [N].
• 
EV: valige suvand, mida saab reguleerida, kui 
vajutate korraga nuppe [i-Function] ja [W].
• 
AEL: valige suvand, mida saab reguleerida, kui 
vajutate korraga nuppe [i-Function] ja [a].