Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
167
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Kasutaja kuva
Te saate ekraanile lisada või sealt eemaldada pildistamisteavet.
1
2
3
Nr.
Kirjeldus
Ikoonid
Määrake, et võtterežiimis kuvatakse paremale ikoonid.
Kuupäev ja kellaaeg
Määrake, et kuvataks kuupäev ja kellaaeg.
Tulpdiagramm
Lülitage histogramm ekraanil sisse või välja.
Histogrammist
Histogramm on graafik, mis näitab pildi heledusejaotust. Vasakule 
kaldunud histogramm osutab tumedale fotole. Paremale kaldunud 
histogramm osutab heledale fotole. Graafiku kõrgus sõltub 
värviteabest. Graafik muutub kõrgemaks, kui konkreetne värv on 
rohkem levinud.
Ebapiisav säritus 
Tasakaalustatud säritus 
Liiane säritus