Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
168
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Klahvifunktsioonide seadistamine
Te saate muuta nupu Eelvaade, Kohandatud nupu, AEL-nupu või nupu 
DIRECT LINK funktsioone.
* Vaikesäte
Nupp
Funktsioon
Eelvaade
Nupu Teravussügavuse eelvaade funktsiooni 
määramine.
• 
Optiline eelvaade*: käivitab praeguse ava väärtuse 
jaoks teravussügavuse eelvaate funktsiooni. (lk. 24)
• 
Ühe puudutusega WB (valgetasakaal): käivitab 
kohandatud valgetasakaalu funktsiooni.
• 
Ühe vajutusega RAW +: salvestab faili RAW+JPEG 
vormingus. Faili salvestamiseks JPEG vormingus 
vajutage nuppu uuesti.
Kasutajanupp
Kohandatud nupu funktsiooni määramine.
• 
Drive'i seaded*: pildistamismeetodi valimine.
• 
AF-ala: autofookuse ala suvandi otse valimine.
• 
Lähtesta: lähtestab teatud seaded.
* Vaikesäte
Nupp
Funktsioon
AEL
AEL-nupu funktsiooni määramine. Te saate muuta 
nupule määratud funktsiooni fookusluku või 
säritusluku jaoks. AEL ja AFL funktsioonid salvestavad 
särituse väärtuse või fookusala vastavalt, kui foto 
on jäädvustatud. Funktsioon, mis käivitatakse nupu 
[Katik] poolvajutusega, varieerub vastavalt [a] 
määratud funktsioonile.
• 
AEL*: käivitab automaatse säriluku funktsiooni. 
(Nupu [Katik] poolvajutus käivitab automaatse 
fookusluku funktsiooni.)
• 
AEL hoidmine: jätkab automaatse säritusluku 
funktsiooni tööd pärast pildistamist. (Säri jääb lukku 
isegi pärast foto jäädvustamist.)
• 
AFL: käivitab automaatse fookusluku funktsiooni. 
(Nupu [Katik] poolvajutus käivitab automaatse 
säriluku funktsiooni.)
• 
AEL + AFL: käivitab koos automaatse säri- ja 
fookusluku funktsioonid. (Nupu [Katik] poolvajutus 
ei käivita ühtegi funktsiooni.)
DIRECT LINK
Nupu DIRECT LINK funktsiooni määramine. 
(AutoShareMobileLinkRemote Viewfinder,  
Group ShareBaby MonitorAutomaatne 
varundamine
E-postSNS & CloudSamsung Link)