Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
169
Kaamera sätete menüü > 
Kasutajasätted
Ekraani valimine
Määrake, kuidas kaamera ekraan ja pildinäidik toimivad.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Automaatne*
Määrake lähedusandur, et automaatselt valida 
ekraan või pildinäidik.
Ainult elektrooniilne 
pildiotsija
Määrake, et kasutada pildinäidikut.
Põhiekraan
Määrake, et kasutada ekraani.
• 
Wi-Fi funktsioonid, slaidiseansi funktsioonid ja Kohandatud režiimi 
haldamine
Pildi redigeerimine funktsioonid pole saadaval, kui kasutate 
pildinäidikut.
• 
Kaamera ei vali automaatselt ekraani või pildinäidikut, kui te salvestate või 
mängite videosid. Näiteks, kui te hakkate salvestama või mängida videot ajal, 
kui vaatate läbi pildinäidiku, põhiekraan ei ole salvestamise või taasesituse 
ajal kättesaadav.
Ruudujoon
Võimaldab valida juhiku stseeni loomiseks.  
(Väljas*, 4 X 43 X 3RistDiagonaal)
Otsekuva NFC
AutoShare või Remote Viewfinder rakenduste käivitamiseks lülitage 
võtterežiimis NFC-toega nutitelefonis sisse NFC-funktsioon ja asetage 
nutitelefoni NFC-antenn kaamera NFC-sildi juurde. Seda funktsiooni 
toetavad Android OS operatsioonsüsteemil töötavad NFC-toega 
nutitelefonid. Soovitatav on kasutada uusimat versiooni. See suvand pole 
iOS seadmetes saadav. 
Mobile Link/NFC pildi suurus
Määrake MobileLink või NFC-funktsiooni abil nutitelefonisse edastatavate 
fotode suurus.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
Muuda suurust 2M 
või väiksemaks
Kui foto on suurem kui 3M, muudetakse see peale 
suuruse muutmise 2M- madalamaks.
Originaal*
Foto viiakse üle sella originaalsuurusesse.