Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
171
Kaamera sätete menüü
Kaamera sätete konfigureerimine.
Seade suvandite 
määramiseks:
 
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m] 
ĺ
 q 
ĺ
 suvand.
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Heli
• 
Süsteemi helitugevus: helitugevuse määramine või kogu 
heli vaigistamine. (VäljasVaikneKeskmine*, Vali)
Kaamera taasesitab video slaidiesituse heli ka siis, kui 
süsteemiheli on välja lülitatud.
• 
AF heli: määrab kaamera heli, mis tekib päästiku 
poolenisti sisse-või väljalülitamisel. (VäljasSees*)
• 
Nupu heli: määrab heli, mis tekib kaamera nuppude 
vajutamisel või ekraani sisse-või väljalülitamisel.  
(VäljasSees*)
• 
E-katiku heli: Seadke tekitama heli, kui kasutate 
elektroonilist katikut. (Väljas*, Sees)
• 
Kaamera väljastab heli ainult siis, kui säriaeg on üle 
0,5 sekundi.
• 
See võimalus ei pruugi nutikas režiimis saadaval olla.
Kiirvaade
Kiirvaate ajavahemiku määramine–vahemik, mille jooksul 
kaamera kuvab fotot pärast selle jäädvustamist.  
(Väljas1 s*, 3 s5 sHoia)
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Ekraani 
kohandamine
Reguleerige ekraani heledust, automaatse heleduse 
seadistust, ekraani värve või tasememõõtu.
• 
Heledus: ekraani heleduse käsitsi reguleerimine.
• 
Automaatne heledus: lülitage automaatne heledus 
sisse või välja. (VäljasSees*)
• 
Ekraani värv: te saate reguleerida ekraani värvi käsitsi.
• 
Horisontaalne kalibreerimine: kalibreerige 
tasememõõt. Kui tasememõõt ei ole tase, 
positsioneerige kaamera taseme pinnal ja seejärel 
järgige ekraanil olevaid juhiseid.
• 
Te ei pääse ligi suvandile Horisontaalne 
kalibreerimine
 taasesitusrežiimis.
• 
Te ei saa tasememõõturit portreeorientatsioonis 
kalibreerida.
Automaatkuva 
väljas
Määrake ekraani väljalülitusaeg. Ekraan lülitab end välja, 
kui te ei kasuta kaamera teie poolt määratud aja jooksul. 
(Väljas30 s*, 1 min3 min5 min10 min)
Säte