Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
172
Kaamera sätete menüü > 
Säte
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Energiasäästja
Määrake energia väljalülitusaeg. Kaamera lülitub välja, kui 
seda ei kasutata määratud aja jooksul. (30 s1 min*,  
3 min5 min10 min30 min)
• 
Kaamera säilitab väljalülituse ajaseadistuse isegi siis, 
kui te asendate aku.
• 
Energiasääst ei pruugi töötada, kui kaamera on 
ühendatud arvuti või TV-seadmega või taasesitab 
slaidiesitust või filmi.
Spikrijuhendi 
kuva
• 
Režiimiabi juhend: võtterežiimide vahetamisel valitud 
režiimi kohta spikri kuvamise määramine. (VäljasSees*)
• 
Funktsiooniabi juhend: menüüde ja funktsioonide 
kohta spikritekste kuvamise määramine. (VäljasSees*)
Spikkertektsi peitmiseks [n].
Kiirpaneeli 
kuva (Toide 
sisse)
Kaamera sisselülitamisel teavituste paneeli kuvamise 
määramine. (Väljas*, Sees)
Language
Määrake keel, mida kaamera näitab ekraanil.
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Kuupäev ja 
kellaaeg
Määrake kuupäev, kellaeg, kuupäeva vorming, ajavöönd ja kas 
märkida fotodele kuupäev. (AjavööndKuupäeva seaded
Kellaaja seadedKuupäeva tüüpAjatüüpJäljend)
• 
Kuupäev ilmub foto alla paremale.
• 
Kui te prindite fotot, ei pruugi mõned printerid 
kuupäeva kohaselt printida. 
Videoväljund
Määrake videoväljund oma riigile kohaseks, kui ühendate 
kaamera välise videoseadmega nagu monitor või HDTV.
• 
NTSC: USA, Kanada, Jaapan, Korea, Taiwan, Mehhiko, jne.
• 
PAL (Toetab ainult PAL B, D, G, H, või I-d): Austraalia, 
Austria, Belgia, Hiina, Taani, Soome, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Inglismaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia,  
Uus-Meremaa, Singapur, Hispaania, Rootsi, Sveitš, Tai, 
Norra, jne.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Kui te ühendate kaamera HDTV-ga, mis toetab 
Anynet+ (HDMI-CEC), saate te kontrollida kaamera 
taasesitusfunktsiooni telekapuldiga.
• 
Väljas: te ei saa kontrollida kaamera 
taasesitusfunktsiooni teleri kaugjuhtimispuldiga.
• 
Sees*: te saate kontrollida kaamera 
taasesitusfunktsiooni teleri kaugjuhtimispuldiga.