Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
173
Kaamera sätete menüü > 
Säte
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
HDMI-väljund
Kui te ühendate kaamera HDTV-ga, kasutades HDMI 
kaablit, saate te pildi resolutsiooni muuta.
• 
NTSCAutomaatne*, 1080p720p480p,  
576p (aktiveerub ainult siis, kui valitud on PAL)
Kui ühendatud HDTV ei toeta teie valitud resolutsiooni, 
määrab kaamera resolutsiooni taseme võrra 
madalamaks.
3D HDMI-
väljund
Valige suvand failide taasesitamiseks 3D TV-seadmel.
• 
Külg külje kõrval*: kuvab kaks pilti teine-teise kõrval.
• 
Kaadri pakkimine: kuvab vasaku ja parema silma 
pildid eraldi kaadrites.
Faili nimi
Määrake meetod failinimede loomiseks.
• 
Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• 
Kuupäev
 
-
sRGB failid - MMDDXXXX.JPG. Näiteks, 1. jaanuaril 
jäädvustatud foto nimi oleks 0101XXXX.jpg.
 
-
Adobe RGB failid- _MDDXXXX.JPG kuudele jaan kuni 
sept. Kuudele oktoober kuni detsember on kuunumber 
asendatud tähtedega A (Okt.), B (Nov.) ja C (Dets.).  
Näiteks 3. veebr jäädvustatud foto failinimi oleks 
_203XXXX.jpg. 5. okt jäädvustatud foto failinimi oleks 
_A05XXXX.jpg.
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Faili number
Määrake meetod failide ja kaustade nummerdamiseks.
• 
Lähtesta: pärast nullimisfunktsiooni kasutamist 
alustatakse järgmise faili nime 0001-st.
• 
Seeria*: failinumbrid jätkavad olemasolevat 
numbrijada, isegi kui olete paigaldanud uue 
mälukaardi, vormindanud kaarti või kustutanud kõik 
fotod.
• 
Esimese kausta nimi on 100PHOTO, kui olete valinud 
sRGB värviruumi ja standardse failinimetamise, on 
esimese faili nimi SAM_0001.
• 
Failinime numbrid kasvavad 1-st SAM_0001 kuni 
SAM_9999.
• 
Kaustanumbrid kasvavad 1-st 100PHOTO kuni 
999PHOTO.
• 
Ühte kausta saab salvestada maksimaalselt 9 999 faili.
• 
Failinumbrid on määratud vastavalt DCF (Disainireegel 
kaamera failisüsteemi jaoks) tehnilistele nõuetele.
• 
Kui te muudate failinime (näiteks arvutis), ei pruugi 
kaamera seda faili taasesitada.
Kausta tüüp
Määrake kaustatüüp.
• 
Standard*: XXXPHOTO
• 
Kuupäev: XXX_MMDD