Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
174
Kaamera sätete menüü > 
Säte
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Formaatima
Vormindage mälukaarti. Vormindamine kustutab kõik 
olemasolevad failid, kaasaarvatud kaitstud failid. (Ei*, Jah)
Kui kasutate teist marki kaameras, mälukaardilugejas või 
arvutis vormindatud kaarti, võib see põhjustada vigu. 
Palun vormindage mälukaart kaameras, enne kui seda 
fotode jäädvustamiseks kasutate.
Seadmeteave
Vaadake kere ja objektiivi püsivara, Mac-aadressi ja võrgu 
sertifikaadinumbrit, või värskendage püsivara.
• 
Tarkvaravärskendus: täiendage kaamera keha või 
objektiivi püsivara. (Korpuse püsivaraObjektiivi püsivara)
• 
Püsivara saate värskendada ühendades kaamera 
arvutiga ja käivitades programmi i-Launcher. 
Lisanduvaid üksikasju vaadake lk. 197.
• 
Püsivara värskendamist ei saa käivitada täielikult 
laetud akuta. Laadige aku täielikult, enne kui käivitate 
püsivara värskendamise.
• 
Püsivara värskendamisel lähtestatakse kasutajaseaded 
ja väärtused. (Kuupäeva, kellaaja, keele ja 
videoväljund ei muutu.)
• 
Ärge lülitage kaamerat välja, kui uuendamine on 
pooleli.
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Kahesageduslik 
mobiilne 
pääsupunkt
Sageduse määramine kaamera kasutamisel AutoShare, 
MobileLink, Remote Viewfinder või Baby Monitor 
funktsioonide pääsupunktina. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Kui te kasutate kaamerat mõnes teises riigis, kui seal, 
kust selle ostsite, ei pruugi 5 GHz Wi-Fi funktsioon 
erinevate raadiosageduste tõttu korrektselt toimida. Sel 
juhul kasutage selle asemel 2,4 GHz Wi-Fi funktsiooni.
Sensori 
puhastamine
• 
Sensori puhastamine: sensorilt tolmu eemaldamine.
• 
Käivitustegevus: kui sees, sooritab kaamera 
sensoripuhastuse igal sisselülitamisel. (Väljas*, Sees)
• 
Väljalülitustegevus: kui sees, sooritab kaamera 
sensoripuhastuse igal väljalülitamisel. (Väljas*, Sees)
Kuna see toode kasutab vahetatavaid objektiive, võib 
sensor objektiivide vahetamise ajal tolmuda. See 
võib kaasa tuua selle, et jäädvustatud fotodel esineb 
tolmuosakesi. Ei ole soovitatav vahetada objektiive, kui 
viibite eriti tolmuses piirkonnas. Peale selle veenduge, 
et kinnitate objektiivile objektiivivarjuki, kui te seda ei 
kasuta.
Lähtesta
Lähtesta seadistusmenüü ja pildistamissuvandid tehase 
vaiksesätetele. (Kuupäeva, kellaaja, keele ja videoväljundi 
sätteid mitte muuta.) (Ei*, Jah)
Avatud 
lähtekoodi 
litsents
Kuva avatud lähtekoodi litsentsid.