Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
176
Välisseadmetega ühendamine
Fotode või videote taasesitamiseks ühendage oma kaamera HDTV-teleriga 
(3D-teleriga) valikulise HDMI-kaabli abil.
Failide vaatamine HDTV-s
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m] 
ĺ
 q 
ĺ
  
HDMI-väljund 
ĺ
 suvand. (lk. 173)
Lülitage kaamera ja HDTV välja.
Ühendage kaamera valikulise HDMI-kaabli abil HDTV-ga.
Lülitage HDTV-teler sisse ja valige seejärel HDMI-video allikas.
Lülitage kaamera sisse.
Kuvage fotosid või taasesitage videosid kaamera nuppude 
abil.
• 
Kui kasutate HDMI-kaablit, saate te ühendada kaamera HDTV-ga, kasutades 
Anynet+(CEC) meetodit. 
• 
Need Anynet+(CEC) funktsioonid võimaldavad teil kontrollida ühendatud 
seadmeid teleripuldiga.
• 
Kui HDTV toetab Anynet+(CEC), lülitab teler end automaatselt sisse, kui 
teda kaameraga seoses kasutatakse. See lisa ei pruugi mõnede HDTV´d-ga 
saadaval olla.
• 
Kui kaamera on ühendatud HDTV-teleriga, saate jäädvustada foto või video, 
kuid teatud funktsioonid on piiratud. Võttefunktsiooni toetatakse ainult siis, 
kui kaamera HDMI-väljund on seatud suvandile 1080p või Automaatne ja 
teleri HDMI-väljund on seatud suvandile 1080p.
• 
Kui kaamera on ühendatud HDTV-ga, ei pruugi seadme mõned 
taasesitusfunktsioonid kättesaadavad olla.
• 
Aeg, pärast mida kaamera ja HDTV on ühendatud, võib varieeruda sõltuvalt 
mälukaardist, mida te kasutate. Kuna mälukaardi peamine funktsioon on 
ülekandekiiruse suurendamine, ei ole see ilmtingimata tõsi, et kiirema 
ülekandekiirusega mälukaart on kiire ka kasutades HDMI-funktsiooni.
• 
1920X1080 (60 fps) videosid saab esitada ainult Full HD-teleritel, mis on 
võimelised taasesitama 60 fps.
• 
3D-fotode kuvamiseks teleril, mis ei toeta 3D-funktsiooni, vajutage nuppu  
ź
 ja lülitage anaglüüfi režiimile.
• 
Samuti võite taasesitada või jäädvustada fotosid või videosid, kui on ühendus 
HDMI-toega kuvariga. Ühendused võivad sõltuvalt kuvarist erineda. Täpsemat 
teavet selleks leiate kuvari kasutusjuhendist.
Failide kuvamine HDTV-teleris või 3D-teleris