Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
177
Välisseadmetega ühendamine > 
Failide kuvamine HDTV-teleris või 3D-teleris
Failide kuvamine 3D-teleris
3D-režiimis või 3D-panoraam suvandiga jäädvustatud fotosid või videosid 
saab Nutikas režiimis kuvada 3D-teleris.
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m] 
ĺ
 q 
ĺ
  
HDMI-väljund 
ĺ
 suvand. (lk. 173)
Valige 3D HDMI-väljund 
ĺ
 suvand. (lk. 173)
Lülitage kaamera ja 3D teler välja.
Ühendage kaamera valikulise HDMI-kaabli abil 3D teleriga.
Lülitage 3D-teler sisse ja valige seejärel HDMI-video allikas.
Lülitage oma kaamera sisse.
3D-režiimile lülitumiseks liikuge 3D-failile ja vajutage seejärel 
[I].
• 
2D-režiimile lülitumiseks vajutage uuesti [I].
Lülitage enda teleri 3D funktsioon sisse.
• 
Täpsemat teavet selleks leiate oma teleri kasutusjuhendist.
Kuvage 3D fotosid või taasesitage 3D videosid kaamera 
nuppude abil.
• 
Te ei saa vaadata MPO faili 3D efektiga telerites, mis ei toeta seda 
failivormingut.
• 
Kasutage 3D-teleril MPO failide või 3D-video kuvamiseks sobivaid 3D-prille.
• 
3D-panoraamrežiimis pildistamise tulemusena võib 3D-efekt avalduda vähem 
kui 3D-režiimis ja 3D-objektiivi puhul.
Ärge vaadake kaameraga jäädvustatud 3D-fotosid või-videosid 3D-teleris 
või 3D-monitoril pikema aja jooksul. See võib põhjustada ebameeldivaid 
sümptomeid, näiteks silmade kurnatust, väsimust, iiveldust ja muud.