Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
178
Välisseadmetega ühendamine
Kandke faile mälukaardilt üle arvutisse, ühendades kaamera arvutiga.
Failide edastamine Windows-arvutisse
Kaamera ühendamine irdkettana
Te saate kaamera arvutiga irdkettana. Avage irdketas ja edastage failid 
oma arvutisse. 
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
• 
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate 
vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete 
kaotsimineku eest.
• 
Kui üritate USB-kaablit sisestada HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera 
õigesti töötada.
Lülitage kaamera sisse.
• 
Arvuti tunneb kaamera ära automaatselt.
Valige oma arvutis Minu arvuti 
ĺ
 Irdketas 
ĺ
 DCIM 
ĺ
 
100PHOTO või 101_0101.
Valige fotod, mida te tahate ja seejärel tirige või salvestage 
need oma arvutisse.
Kui Kausta tüüp on määratud kui Kuupäev, ilmub kausta nimi kujul „XXX_MMDD”. 
Näiteks, kui jäädvustate foto 1. jaanuaril, on kausta nimi „101_0101”.
Failide ülekandmine arvutisse