Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
17
Fotograafia mõisted
Avaväärtus ja teravussügavus
Te saate ava juhtides hägustada või fokuseerida foto tausta. See on 
lähedalt seotud teravussügavusega, mis võib olla kas väike või suur.
Foto suure teravussügavusega 
Foto madala teravussügavusega
Ava pesa koosneb mitmest labast. Need labad liiguvad koos ja kontrollivad 
valguse hulka, mis läbib ava keset. Öövõtete pildistamisel mõjutab labade arv 
ka valguse kuju. Kui aval on võrdne arv labasid, siis jaguneb valgus võrdsetesse 
osadesse. Kui labade arv on paaritu, siis on osade hulk labadest kaks korda 
suurem.
Näiteks, 8 labaga ava jagab valguse 8 ossa ja 7 labaga ava 14 ossa.
7 laba 
8 laba