Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
179
Välisseadmetega ühendamine > 
Failide ülekandmine arvutisse
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul)
Windows Vista, Windows 7, ja Windows 8 puhul on kaamera ühenduse 
katkestamise viisid sarnased.
Veenduge, et kaamera ja arvuti vahel ei toimuks 
mittemingisuguste andmete ülekannet.
• 
Kui kaamera olekutuli vilgub, tähendab see, et andmete ülekanne 
on pooleli. Palun oodake, kuni olekutuli lõpetab vilkumise.
Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas otsas 
.
Klõpsake hüpikteadet.
Klõpsake dialoogiakent, mis näitab ohutut eemaldamist.
Eemaldage USB-kaabel.
Failide edastamine Mac operatsioonsüsteemis
Mac OS 10.5 või hilisemad versioonid on toetatud.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera USB-kaabli abil Macintosh.
• 
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate 
vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete 
kaotsimineku eest.
• 
Kui üritate USB-kaablit sisestada HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera 
õigesti töötada.