Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
185
Lisa
Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid.
Tõrketeated
Soovituslik abinõu
Objektiiv on 
lukustatud
Objektiiv on lukus. Keerake objektiivi vastupäeva, 
kuni kuulete klõpsu. (lk. 50)
Kaardi tõrge
• 
Lülitage kaamera välja ja lülitage see seejärel uuesti 
sisse.
• 
Eemaldage mälukaart ja sisestage see uuesti.
• 
Vormindage mälukaarti.
Patarei/aku 
tühjeneb
Paigaldage laetud aku või laadige aku.
Pildifaile ei ole
Jäädvustage fotosid või sisestage fotosid sisaldav 
mälukaart.
Faili tõrge
Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust 
teeninduskeskusega.
Mälu täis
Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus 
mälukaart.
Kaart lukustatud
Lukustage SD, SDHC, või SDXC kaardid, kui soovite 
faile kaitsta kustutamise eest. Pildistamiseks 
eemaldage mälukaardi lukustus. (lk. 189)
Tõrketeated
Soovituslik abinõu
DCF Full Error
Failide nimed ei vasta DCF -standardile. Teisaldage 
mälukaardil olevad andmed arvutisse, seejärel 
vormindage kaart. (lk. 174)
Error 00
Lülitage kaamera välja ja taaspaigaldage objektiiv. 
Kui teade on endiselt ekraanil, võtke ühendust 
teeninduskeskusega.
Error 01/02
Lülitage oma kaamera välja, eemaldage aku ja 
sisestage see uuesti. Kui teade on endiselt ekraanil, 
võtke ühendust teeninduskeskusega.
Tõrketeated