Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
186
Lisa
Kaamera puhastamine
Kaamera objektiiv ja ekraan
Kasutage tolmu eemaldamiseks harja ja pühkige objektiivi õrnalt pehme 
lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke puhastuspaberi tükile objektiivi 
puhastusvahendit ja pühkige õrnalt.
Pildisensor
Sõltuvalt erinevatest pildistamistingimustest võib tolmu esineda ka 
fotodel, kuna pildisensor on väliskeskkonnale avatud. See probleem on 
tavaline ja kokkupuude tolmuga esineb kaamera igapäevasel kasutamisel. 
Te saate sensorilt tolmu eemaldada kasutades sensori puhastamise 
funktsiooni. (lk. 174) Kui tolm pärast sensori puhastamist alles jääb, 
võtke ühendust teeninduskeskusega. Ärge sisestage puhurit objektiivi 
paigaldusavasse.
Kaamera korpus
Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga.
Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega alkoholi. 
Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi põhjustada.
Kaamera hooldamine