Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
188
Lisa > 
Kaamera hooldamine
Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades
Kui viite kaamera külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis võib 
objektiivil või kaamera sisemuses moodustuda kondensaat. Sellisel juhul 
lülitage kaamera välja ja oodake vähemalt 1 tund. Kui mälukaardile tekib 
kondensaat, siis võtke kaart kaamerast välja ja oodake tagasipanekuga, 
kuni kogu niiskus on aurustunud.
Muud ettevaatusabinõud
• 
Ärge vehkige rihma otsas rippuva kaameraga. See võib vigastada teid ja 
teisi ning kahjustada kaamerat.
• 
Ärge kaamerat värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade liikumist 
ja häirida kaamera tööd.
• 
Lülitage kaamera välja, kui te seda ei kasuta.
• 
Teie kaamera koosneb õrnadest osadest. Vältige kaamera põrutamist.
• 
Kaitske ekraani väliste jõudude eest ja kui te seda ei kasuta, siis hoidke 
seda karbis. Kaitske kaamerat kriimustuste eest, hoides seda eemal 
liivast, teravatest esemetest ja lahtistest müntidest.
• 
Ärge kasutage kaamerat, kui ekraan on mõranenud või katki. Klaasi- 
või akrüülikillud võivad vigastada teie käsi ja nägu. Viige kaamera 
parandamiseks Samsungi hoolduskeskusse.
• 
Ärge pange kaameraid, akusid, laadureid ega lisaseadmeid 
kütteseadmete lähedale, peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, 
pliidile või radiaatorile. Kuumus võib neid seadmeid deformeerida või 
põhjustada ülekuumenemist, mis võib tekitada tulekahju või plahvatuse.
• 
Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see võib 
muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
• 
Kaitske objektiivi sõrmejälgede ja kriimustuste eest. Puhastage objektiivi 
pehme ja puhta objektiivilapiga.
• 
Väljast tuleva löögi puhul võib kaamera välja lülituda. Sellega kaitstakse 
mälukaarti. Kasutamiseks lülitage kaamera taas sisse.
• 
Kaamera võib kuumeneda, kui seda kasutate. See on normaalne ega 
tohiks kaamera kasutusiga või toimimist mõjutada.
• 
Kui te kasutate kaamerat madala temperatuuriga tingimustes, võib 
sisselülitumise aeg pikeneda, ekraani värvitoon võib ajutiselt muutuda 
ning kujutiste vahetumine ekraanil võib aeglustuda. Sellised seisundid 
pole rikked ning need korrigeeritakse iseenesest, kui kaamera naaseb 
normaaltemperatuurile.
• 
Kaamera pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku nahaga 
inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist, ekseemi või paistetust. 
Kui puutute mõne sellise sümptomiga kokku, lõpetage viivitamatult 
kaamera kasutamine ja konsulteerige arstiga.
• 
Ärge sisestage võõrkehi oma kaamera mistahes sektsiooni, pesasse või 
pääsupunkti. Vale kasutuse tõttu tekkinud kahju korvamine ei kuulu 
garantii alla.
• 
Ärge lubage hooldada kaamerat kvalifikatsioonita isikutel või proovige 
kaamerat ise. Asjatundmatu hoolduse tõttu tekkinud kahju korvamine ei 
kuulu garantii alla.