Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
192
Lisa > 
Kaamera hooldamine
• 
Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja võõrkehadega. 
Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne kaamerasse panekut 
pehme lapiga.
• 
Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja 
mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või kaamera töös tõrkeid 
põhjustada.
• 
Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste 
laengute eest ümbrist.
• 
Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale, CD-le 
või DVD-le.
• 
Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda. See on 
normaalne ega viita rikkele.
• 
Kasutage mälukaarti, mis vastab standardnõuetele.
Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
Ettevaatusabinõud mälukaartide käsitsemisel
• 
Vältige mälukaardi hoidmist väga külmas või väga kuumas kohas (alla 
0 °C/32 °F või üle 40 °C/104 °F). Mälukaart võib väga kõrgel või madalal 
temperatuuril mitte töötada.
• 
Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valetpidi võib 
kaamerat ja mälukaarti kahjustada.
• 
Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes kaamerates või 
arvutis. Vormindage mälukaart oma kaameraga ümber.
• 
Mälukaardi sisestamiseks või väljavõtmiseks lülitage kaamera välja.
• 
Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui tuli vilgub, 
kuna see võib kahjustada andmeid.
• 
Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile rohkem fotosid 
salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
• 
Ärge painutage, pillake või mõjutage mälukaarti tugevate löökide või 
survega.
• 
Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva magnetvälja 
läheduses.
• 
Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel temperatuuril, 
suures niiskuses või korrodeerivate ainete läheduses.