Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
193
Lisa > 
Kaamera hooldamine
• 
Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti süttivatele materjalidele, näiteks 
voodile, vaibale või elektrisoojendusega tekile.
• 
Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks kinnisesse kohta.
• 
Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid (kaelakeed, 
mündid, võtmed või käekellad).
• 
Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon varuakusid.
• 
Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate esemetega.
• 
Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
• 
Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla kukkuda.
• 
Ärge jätke akut temperatuurile 60 °C (140 °F) või enam.
• 
Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
• 
Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päike, tuli jms.
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
• 
Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
• 
Ärge visake akut tulle.
• 
Kõrvaldamismäärused võivad riigiti või regiooniti erineda. Kõrvaldage aku 
vastavalt kõikidele kohalikele ja föderaalsetele määrustele.
Aku laadimise juhised
Laadige akut ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vale laadimise 
tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.
Aku teave
Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid.
Aku tehnilised andmed
Üksus
Kirjeldus
Mudel
BP1410
Tüüp
Liitiumioonaku
Aku mahtuvus
1 410 mAh
Pinge
7,6 V
Laadimisaeg* (kui aku on täiesti 
tühi.)
Ligikaudu 200 min
* Ülaltoodud arvandmed põhinevad olukorral, kus kasutatakse USB-kaablit ja 
vahelduvvooluadapterit. Arvutiga ühendades aku laadimine võib kesta kauem.
Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi või 
lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige käsitsemise 
juhiseid:
• 
Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate 
aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage 
viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
• 
Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid ning 
adaptreid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud 
viisil.
• 
Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära kuuma keskkonda, 
nt suvel suletud autosse.
• 
Ärge pange akut mikrolaineahju.
• 
Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades, näiteks saunas või 
duširuumis.