Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
194
Lisa > 
Kaamera hooldamine
Aku tööiga
Võtterežiim
Keskmine pildistamisaeg/fotode arv
Fotod
Ligikaudu 180 min/Ligikaudu 360 fotot
Videod
Ligikaudu 145 min (Salvestage videosid 1920X1080 
eraldusvõimel ja 60 fps.)
• 
Ülaltoodud andmed põhinevad CIPA testimisnormidel. Teie tulemused 
võivad erineda olenevalt teie tegelikust kasutusest.
• 
Võimalik filmimisaeg erineb sõltuvalt taustast, filmimisintervallist ja 
tingimuste kasutamisest.
• 
Salvestuse koguaja määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.
Patarei/aku tühjenemise sõnum
Kui aku on täielikult tühjenenud, muutub aku ikoon punaseks ja ilmub 
sõnum „Patarei/aku tühjeneb”.
Märkused aku kasutamise kohta
• 
Vältige aku hoidmist väga külmades või väga kuumades tingimustes 
(alla 0 °C/32 °F või üle 40 °C/104 °F). Äärmuslikud temperatuurid võivad 
vähendada akumahtuvust.
• 
Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib ala akukambri ümber 
soojeneda. See ei mõjuta kaamera normaalset kasutamist.
• 
Ärge tõmmake voolujuhet pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust, kuna 
see võib tekitada tule-või elektrilöögiohtu.
• 
Temperatuuridel alla 0 °C/32 °F võivad akumahtuvus ja aku eluiga 
väheneda.
• 
Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid taastub 
normaalsel temperatuuril.
• 
Kui ladustate kaamera pikemaks ajaks, eemaldage sellelt aku. 
Kaamerasse jäetud aku võib aja vältel lekkida või korrodeeruda ja 
põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi. Kaamera ladustamine pikema 
aja vältel eemaldamata akuga põhjustab aku tühjenemist. Täielikult 
tühjenenud aku laadimine ei pruugi olla võimalik.
• 
Kui kaamerat ei kasutata pikema aja vältel (3 kuud või kauem), tuleb 
akut regulaarselt kontrollida ja laadida. Aku korduv tühjenemine 
lühendab akumahtuvust ja tööiga ning võib põhjustada rikkeid, tule-või 
plahvatusohtu.