Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
196
Lisa > 
Kaamera hooldamine
Märkusi ühendatud arvutiga laadimise kohta
• 
Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
• 
Aku laadimist ei pruugi toimuda kui:
 
-
kasutatakse USB-jaoturit
 
-
teie arvutiga on ühendatud teised USB-seadmed
 
-
ühendate kaabli arvuti esipaneeliga
 
-
teie arvuti USB-port ei toeta vooluväljundi standardit (5 V, 500 mA)
Käsitsege akusid ja vabanege neist hoolikalt
• 
Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akudest vabanemisel järgige 
kõiki kohalikke määrusi.
• 
Ärge kunagi asetage akusid või kaameraid kütteseadmete peale ega 
sisse - näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Ülekuumenenud 
akud on plahvatusohtlikud.