Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
197
Lisa
Püsivara värskendamine
Ühendage kaamera arvutiga ja värskendage kaamera või objektiivi 
püsivara.
• 
Püsivara värskendamist ei saa käivitada täielikult laetud akuta. Laadige aku 
täielikult, enne kui käivitate püsivara värskendamise.
• 
Püsivara värskendamisel lähtestatakse kasutajaseaded ja väärtused. 
(Kuupäeva, kellaaja, keele ja videoväljund ei muutu.)
• 
Ärge lülitage kaamerat välja, kui uuendamine on pooleli.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
• 
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale 
kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku 
eest.
• 
Kui üritate USB-kaablit sisestada HDMI-pistikusse, ei pruugi kaamera 
õigesti töötada.
Lülitage kaamera sisse.
Valige arvutis i-Launcher 
ĺ
 Firmware Upgrade.
Kaamerasse püsivara alla laadimiseks järgige ekraanil 
kuvatavaid juhiseid.
• 
Teie kaamera või objektiivi püsivara on võimalik alla laadida.
Lülita kaamera välja, kui allalaadimine on lõpetatud.
Eemaldage USB-kaabel.
Lülitage kaamera sisse.
Vajutage 
[m] 
ĺ
 q 
ĺ
Seadmeteave 
ĺ
Tarkvaravärskendus
ĺ
Korpuse püsivara
 või 
Objektiivi 
püsivara
.
10 
Püsivara värskendamiseks valige kaamera hüpikaknas Jah.