Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
198
Lisa
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige 
enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi 
probleemilahendusprotseduure.
Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud 
komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku. 
Olukord
Soovituslik abinõu
Kaamerat ei saa sisse 
lülitada
• 
Kontrollige, et aku oleks sees.
• 
Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
• 
Laadige aku.
Kaamera lülitub 
ootamatult välja
• 
Laadige aku.
• 
Teie kaamera võib olla energiasäästu režiimis 
või ekraan lülitub automaatselt välja. (lk. 172)
• 
Kaamera võib välja lülituda, et hoida ära 
mälukaardi kahjustamist üleliigse kuumuse 
tagajärjel. Lülitage kaamera uuesti sisse.
Kaamera aku tühjeneb 
kiiresti
• 
Aku võib tühjeneda kiiremini madalatel 
temperatuuridel (alla 0 °C/32 °F). Soojendage 
akut taskus. 
• 
Välgu kasutamine ja videote salvestamine 
tühjendab akut kiiresti. Vajadusel laadige.
• 
Akud on kuluvad osad, mille peab aja jooksul 
välja vahetama. Kui aku hakkab väga kiiresti 
tühjenema, hankige uus.
Olukord
Soovituslik abinõu
Ei saa pildistada
• 
Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage 
mittevajalikud failid või sisestage uus kaart.
• 
Vormindage mälukaarti.
• 
Mälukaart on kahjustatud. Hankige uus 
mälukaart.
• 
Mälukaart on lukus. Avage kaart. (lk. 189)
• 
Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• 
Laadige aku.
• 
Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
Kaamera pilt tardub
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera kuumeneb
Kaamera võib kasutamise ajal kuumeneda. See 
on normaalne ega tohiks kaamera kasutusiga või 
toimimist mõjutada.
Välk hakkab 
ootamatult tööle
Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter. 
Kaamera ei ole rikkis. 
Välk ei tööta
• 
Välgu suvandiks võib olla seadistatud Väljas
(lk. 101)
• 
Teatud režiimides ei saa välku kasutada.
Kuupäev ja kellaaeg 
on valed
Määrake q menüü alt kuupäev ja kellaaeg. (lk. 172)
Ekraan või nupud ei 
tööta korralikult
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.