Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
1
Autoriõiguse teave
• 
Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse 
kaamera funktsioonide täiendamiseks ette teatamata muuta.
• 
Eelneva loata on käesoleva kasutusjuhendi taaskasutus või levitamine 
keelatud.
• 
Soovitame kasutada kaamerat riigis, kust te selle ostsite.
• 
Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki kohaldatavaid 
seadusi ja määrusi.
PlanetFirst esindab Samsung Electronicsi pühendumist 
säästvale arengule ja sotsiaalsele vastutustundele ökoloogilise 
äri ja juhtimise kaudu.
• 
Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation 
registreeritud kaubamärgid.
• 
Mac ja Apple App Store on ettevõtte Apple Corporation registreeritud 
kaubamärgid.
• 
Google Play Store on ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärk.
• 
Adobe, Adobe logo, Photoshop ja Lightroom on registreeritud 
kaubamärgid või Adobe Systems Incorporated registreeritud 
kaubamärgid Ühendriikides ja/või teistes riikides.
• 
microSD™, microSDHC™, ja microSDXC™ on ühingu SD Association 
registreeritud kaubamärgid.
• 
HDMI, HDMI logo ja termin „High Definition 
Multimedia Interface” on ettevõtte HDMI 
Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
• 
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ühingu Wi-Fi Alliance 
registreeritud kaubamärgid.
• 
Käesolevas kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed 
kuuluvad vastavatele omanikele.