Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
199
Lisa > 
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
Tõrge mälukaardi 
kasutamisel
• 
Lülitage kaamera välja ja lülitage see seejärel 
uuesti sisse.
• 
Eemaldage mälukaart ja sisestage see seejärel 
uuesti.
• 
Vormindage mälukaarti.
Teie arvuti ei tunne 
ära SDXC või UHS-1 
mälukaarti
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT failisüsteemi. 
exFAT failisüsteemiga vormindatud SDXC 
mällukaartide või UHS-1 mälukaartide 
kasutamiseks Windows XP arvutiga laadige 
alla Microsofti veebilehelt ja uuendage exFAT 
süsteemi draiverit. 
Teie TV või arvuti 
ei kuva fotosid ja 
videosid, mis on 
salvestatud SDXC või 
UHS-1 mälukaardile
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT failisüsteemi. 
exFAT failisüsteemiga vormindatud SDXC 
mällukaartide või UHS-1 mälukaartide 
kasutamiseks veenduge enne kaamera ja seadme 
ühendamist, et väline seade ühilduks exFAT 
failisüsteemiga. 
Ei kuva faile
Kui muudate faili nime, ei pruugi kaamera 
faili taasesitada (faili nimi peab vastama DCF-
standardile). Kui satute sellisesse olukorda, 
esitage faile oma arvutis.
Foto on udune
• 
Veenduge, et fookuse suvand, mille te seadistate, 
on sobilik konkreetse foto jäädvustamisel.
• 
Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
• 
Veenduge, et objektiiv on puhas. Kui ei ole, 
puhastage objektiiv. (lk. 186)
Olukord
Soovituslik abinõu
Foto värvid ei klapi 
tegelikega
Vale valgetasakaal võib põhjustada ebarealistlikke 
värve. Valige valgusallikaga sobiv, korrektne 
valgetasakaal. (lk. 81)
Foto on liiga hele või 
pime.
Foto on üle-või alasäritatud.
• 
Reguleerige ava väärtust või säriaega.
• 
Reguleerige ISO-tundlikkust. (lk. 79)
• 
Lülitage välk välja. (lk. 101)
• 
Reguleerige säri väärtust. (lk. 111)
Fotod on moonutatud
Sellel kaameral võib esineda minutipikkune 
moonutus, kui kasutatakse lainurk-objektiivi, mis 
võimaldab pildistada laia vaatenurga alt-. See on 
normaalne ega põhjusta rikkeid.
Taasesitusekraan 
ei esine ühendatud 
välisseadmel
• 
Veenduge, et HDMI kaabel on välismonitoriga 
õigesti ühendatud.
• 
Veenduge, et mälukaart on õigesti 
dokumenteeritud.
Teie arvuti ei tunne 
kaamerat ära
• 
Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud.
• 
Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• 
Veenduge, et kasutate toetatavat 
operatsioonisüsteemi.
Arvuti katkestab 
kaamera ühenduse 
failide edastamise ajal
Failide edastust võib häirida staatiline elekter. 
Ühendage USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.