Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
200
Lisa > 
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
i-Launcher ei tööta 
korralikult
• 
Sulgege i-Launcher ja taaskäivitage programm.
• 
Olenevalt arvuti spetsifikatsioonidest ei pruugi 
programm automaatselt käivituda. Sel juhul 
klõpsake oma Windowsi arvutil Start 
ĺ
 Kõik 
programmid 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher. (Windows 8 jaoks 
avage Avakuva ekraan ja valige seejärel Kõik 
rakendused
 
ĺ
 Samsung i-Launcher.) Või 
klõpsake oma Mac OS arvutis Rakendused 
(Rakendused) 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher.
Autofookus ei tööta
• 
Subjekt ei ole fookuses. Kui objekt on 
autofookuse alast väljas, pildistage liigutades 
objekt AF-alasse ning poolvajutades nuppu 
[Katik].
• 
Subjekt on liiga lähedal. Astuge subjektist 
eemale ja pildistage.
• 
Fotorežiim on seatud vaikesättele. Vahetage 
režiim autofookusele.
Olukord
Soovituslik abinõu
AEL (Automaatne 
särilukk) ei tööta
AEL (Automaatne särilukk) ei tööta t, 
M, i, ja s režiimis. Valige teine režiim selle 
kasutamiseks.
Objektiiv ei tööta
• 
Veenduge, et objektiiv on õigesti paigaldatud. 
• 
Eemaldage kaameralt objektiiv ja 
taaspaigaldage see.
Väline välk ei tööta
Veenduge, et välisseade on õigesti paigaldatud ja 
sisselülitatud.
Päeva- ja kellaseadete 
kuva ilmub kaamera 
sisselülitamisel
• 
Määrake uuesti päev ja kellaaeg.
• 
See kuva ilmub, kui kaamera sisemine 
energiaallikas on täiesti tühi. Sisestage  
täielikult laetud aku ja oodake vähemalt  
72 tundi väljalülitus-staatuses selleks, et 
sisemine energiaallikas taaslaeks.