Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
208
Lisa > 
Sõnastik
Välk
Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada piisava säri.
Fookuskaugus
Kaugus objektiivi keskelt kuni tema fookuspunktini. Pikemad 
fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning objekti suurendamise. 
Lühemad fookuskaugused tingivad laiema vaatenurga.
Tulpdiagramm
Pildi heleduse graafiline kujutis. Horisontaaltelg vastab pildi heledusele 
ning vertikaaltelg pikslite arvule. Suured näitajad graafikul vasakul (liiga 
tume) või paremal (liiga hele) annavad tunnistust väärast säritusest.
H.264/MPEG-4
Rahvusvaheliste standardorganisatsioonide poolt loodud kõrge 
tihendusega videovorming ISO-IEC ja ITU-T. See koodek on arendatud 
Joint Video meeskonna poolt ning on võimeline tagama madalatel 
bitikiirustel hea videokvaliteedi.
EV (säri väärtus)
Kõik kaamera säriaja ja objektiivi ava kombinatsioonid, mis annavad 
tulemuseks sama särituse.
EV kompenseerimine
See funktsioon võimaldab teil muuta kiiresti kaamera poolt mõõdetud säri 
väärtust määratud sammu võrra, parandamaks fotode säritust.
Exif (Exchangeable Image File Format, pildifaili 
vahetusvorming)
Digitaalkaamerate pildifaili vormingu defineerimiseks Jaapani 
Elektroonikatööstuse Arengu Assotsiatsiooni (JEIDA) poolt loodud 
spetsifikatsioon.
Säritus
Valguse hulk, mis kaamera andurile pääseb. Säri kontrollitakse säriaja, ava 
väärtuse ja ISO-tundlikkuse kombinatsiooni abil.