Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
209
Lisa > 
Sõnastik
Mõõtmine
Mõõtmine viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab säri määramiseks 
valgushulka.
MF (Manuaalfookus)
Süsteem, mis fokusseerib kaamera objektiivi subjektile automaatselt. Te 
saate kasutada fookusrõngast, et objektil fokuseerida.
MJPEG (Liikuv JPEG)
Videovorming, mis on tihendatud nagu JPEG-pilt.
MPO (Multi Picture Object)
Pildifaili vorming, mis sisaldab ühes failis mitut kujutist. MPO fail tagab 
MPO-ühilduvatel ekraanidel 3D efekti, näiteks 3D-monitoridel või 
3D-teleritel.
Pildisensor
Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli asukohta. 
Iga pildipunkt jäädvustab sellele särituse ajal langeva valguse heleduse. 
Levinud anduritüüpideks on CCD (laengsidestusseadis) ja CMOS (täiend-
metalloksiidpooljuht).
IP (Interneti protokolli) aadress
IP-aadress on ainulaadne number, mis on määratud igale internetiga 
ühendatud seadmele.
ISO-tundlikkus
Kaamera valgustundlikkus, mis põhineb filmikaamerates kasutatava 
filmi ekvivalendil. Kõrgema ISO-tundlikkuse korral saab kaamera 
kasutada lühemat säriaega, mis vähendab kaamera värinast ja nõrgast 
valgusest tingitud hägusust. Samas on suure tundlikkusega tehtud pildid 
tundlikumad müra suhtes.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Digitaalsete piltide kaoline tihendusmeetod. JPEG-pildid on tihendatud, et 
vähendada nende failisuurust pildi resolutsiooni minimaalse vähenemise 
juures.