Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
25
Fotograafia mõisted
Ühe kolmandiku reegli kasutamine loob stabiilse ja veenva 
kompositsiooniga fotod. Allpool on mõned näited.
Kahe subjektiga fotod
Kui teie subjekt on foto ühes nurgas, loob see tasakaalutu kompositsiooni. 
Te saate fotot stabiliseerida, jäädvustades teise subjekti vastasnurgas, et 
tasakaalustada foto kaalu.
Subjekt 1
Subjekt 2
Subjekt 1
Subjekt 2
Ebastabiilne
Stabiilne
Kui teete maastikufotosid, loob horisondi keskmistamine tasakaalutu 
efekti. Andke fotole rohkem kaalu, liigutades horisonti üles või alla.
Subjekt 1
Subjekt 2
Subjekt 1
Subjekt 2
Ebastabiilne
Stabiilne